audyt wizualny marki
Home / Blog / Wizerunek marki / Utrzymywanie spójności marki poprzez audyt wizualny marki

Utrzymywanie spójności marki poprzez audyt wizualny marki

Nowo powstałe przedsiębiorstwa zazwyczaj inauguracyjnie kreują swoje unikatowe logo i opracowują spójną identyfikację korporacyjną, mającą za zadanie zapewnić jednolitość we wszystkich elementach wizualnych, w tym w mediach, materiałach drukowanych oraz różnego rodzaju grafikach. W miarę rozwoju firmy utrzymanie konsekwentnego wizerunku może stanowić wyzwanie. Rozbudowa biznesu, otwieranie nowych placówek, zwiększanie zespołu, współpraca z zewnętrznymi agencjami graficznymi, a także ciągłe tworzenie nowych materiałów reklamowych wymagają rygorystycznego przestrzegania zasad spójności wizerunkowej. Brak tej dyscypliny może prowadzić do niekonsekwencji w identyfikacji wizualnej, widocznej w różnicach kolorystycznych, niezgodnych czcionkach, różnej gramaturze papieru, odmiennych formach prezentacji logo, a także w jakości i stylu grafik. Jeśli twoje przedsiębiorstwo napotyka na te problemy, to odpowiedni moment na przeprowadzenie audytu wizualnego, by skorygować kurs. Jednolitość wizualna jest kluczowa w tworzeniu spójnego obrazu marki w świadomości odbiorców. Dlatego też ustalenie precyzyjnych, wizualnych wytycznych jest istotne dla utrzymania konsekwentnego wizerunku marki we wszystkich aspektach działalności biznesowej.

Audyt wizualny marki pełni kluczową rolę w zapewnieniu spójności wizerunku, która stanowi podstawę rozpoznawalności i wiarygodności marki.

Audyt wizualny i zachowanie spójności obrazu rozwijającej się firmy

Początkujące przedsiębiorstwa zazwyczaj startują od kreacji oryginalnego logo i kształtowania spójnej identyfikacji korporacyjnej, co zapewnia konsekwencję wizualną we wszystkich aspektach, od drukowanych materiałów po elementy cyfrowe. Idealnym scenariuszem jest ciągłe utrzymywanie tych standardów. Niemniej jednak, w miarę rozwoju, firmy często borykają się z trudnościami w zachowaniu wyznaczonych kierunków wizerunkowych. Kluczowa staje się dyscyplina w zapewnieniu wizualnej spójności marki, zwłaszcza podczas ekspansji, otwierania nowych filii, zwiększania zatrudnienia, współpracy z zewnętrznymi studiami projektowymi i przy opracowywaniu nowych treści reklamowych. Brak tej konsekwencji może skutkować niespójnością w identyfikacji wizualnej. W takim kontekście, konieczny jest audyt wizualny, aby przywrócić spójność wizerunkową. Staranne zarządzanie tymi aspektami jest istotne w budowaniu jednolitego obrazu marki. Zaleca się, aby marki od samego początku tworzenia opracowały zestaw wytycznych, które będą pomocne w zachowaniu wizualnej spójności w przyszłości.

Audyt wizualny – jakie ma znaczenie dla marki

Przeprowadzenie audytu wizualnego to kluczowy krok w ocenie „zdrowia” wizerunkowego marki. Można to porównać do kompleksowego sprawdzenia wszystkich elementów wizualnych marki – od wyboru czcionek i palety kolorystycznej, przez różne wersje logo, po styl fotografii, rodzaje papieru używanego w drukach, oznakowanie biur i pojazdów, a także design stron internetowych. Jest to wszechstronna ocena, mająca na celu zapewnienie spójności wizualnej.

Dlaczego warto zrealizować audyt wizualny marki? W trakcie długofalowej działalności firmy łatwo jest narosnąć różnorodnych materiałów marketingowych z różnymi wersjami logo czy schematami kolorystycznymi. Bez jasno określonych wytycznych, marka może stopniowo tracić na jednolitości, co jest widoczne dla klientów. Można to porównać do gry w „głuchy telefon” – z każdym krokiem logo może tracić swój pierwotny zamysł. Regularny audyt wizualny pozwala na zachowanie spójności i wzmocnienie siły marki na rynku.

Utrzymanie spójności wizerunku jest kluczowym elementem w kreowaniu charakteru marki, który jest jednolity i rozpoznawalny. Audyt wizualny marki, obejmujący analizę logo, kolorów, czcionek i innych elementów, jest nieodzowny w celu zapewnienia jej spójności podczas rozwoju firmy i zagwarantowania długotrwałego sukcesu na rynku.

audyt marki

Pierwsze kroki w przeprowadzaniu audytu wizualnego marki

Zacznij audyt, działając samodzielnie lub współpracując z grafikiem lub specjalistą ds. marketingu. Zgromadź wszystkie materiały związane z Twoją marką, zarówno te zawierające logo, jak i te bez. Zbierz aktualne i historyczne dokumenty, broszury, artykuły biurowe, treści strony internetowej, materiały promocyjne itd. Przydatne może być ich wydrukowanie i uporządkowanie według kategorii (np. materiały offline i online, broszury produktowe, dokumenty firmowe, komunikaty, opakowania itp.), a następnie wyeksponowanie na dużych tablicach. Analizuj zebrane materiały i przeprowadź badania rynkowe, aby zrozumieć, jak pracownicy i klienci postrzegają markę. Poszukaj niespójności, zadając sobie pytania takie jak:

logo nr 1
Warianty logo

Czy istnieją różne wersje logo?

logo nr 1
Jakość i spójność logo

Czy jakość logo jest zawsze wysoka? Czy proporcje i kolory są konsekwentne?

logo nr 1
Zastosowanie czcionek

Jakie i ile czcionek jest używanych?

logo nr 1
Spójność wewnętrzna

Czy różne działy firmy stosują różne wersje logo?

logo nr 1
Optymalizacja ekspozycji

Gdzie można poprawić widoczność marki, a gdzie należy ją ograniczyć?

logo nr 1
Referencje klientów

Czy klienci używają skrótów lub akronimów, odnosząc się do marki?

logo nr 1
Poprawa wizerunku

Jakie kroki można podjąć, by poprawić ekspozycję i odbiór marki?

logo nr 1
Spójność wizualna

Czy obrazy produktów i inne elementy graficzne są spójne? Taki audyt pomoże Ci zidentyfikować mocne i słabe strony marki, co jest kluczowe dla utrzymania jej spójności i siły wizerunkowej na rynku.

profesjonalna księga znaku

Zainicjowanie audytu wizualnego twojej marki

Rozpoczęcie audytu wizualnego można przeprowadzić samodzielnie lub we współpracy z profesjonalnym grafikiem lub marketerem. Pierwszym krokiem jest zebranie wszelkich materiałów związanych z marką, zarówno tych z logo, jak i bez. Warto zebrać aktualne i historyczne dokumenty, broszury, artykuły biurowe, zawartość strony internetowej, materiały promocyjne i inne. Przydatne może okazać się wydrukowanie tych materiałów i uporządkowanie ich według kategorii, takich jak materiały offline i online, broszury produktowe, dokumentacja firmowa, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, opakowania, aby następnie przeanalizować je na dużych planszach.

Następnie należy dokładnie przeanalizować zebrane materiały i przeprowadzić badania rynkowe, aby zrozumieć, jak pracownicy i klienci postrzegają markę. W trakcie tego procesu ważne jest zwrócenie uwagi na wszelkie niespójności, zadając sobie kluczowe pytania:

logo nr 1
Wersje logo

Czy występują różne warianty logo?

logo nr 1
Jakość i spójność logo.

Czy jakość logo jest zawsze wysoka? Czy proporcje i kolory są konsekwentne?

logo nr 1
Użycie czcionek

Jakie i ile rodzajów czcionek jest stosowanych?

logo nr 1
Spójność wewnętrzna

Czy różne działy firmy używają różnych wersji logo?

logo nr 1
Optymalizacja ekspozycji

Gdzie można zwiększyć widoczność marki, a gdzie należy ją ograniczyć?

logo nr 1
Referencje klientów

Czy klienci odnoszą się do marki za pomocą skrótów lub akronimów?

logo nr 1
Wzmocnienie marki

Jakie działania można podjąć, aby poprawić ekspozycję i percepcję marki?

logo nr 1
Spójność wizualna

Czy obrazy produktów i inne elementy wizualne są konsekwentne i spójne?

Taki audyt wizualny pomoże zrozumieć, w których obszarach marka jest silna, a gdzie wymaga poprawek, co jest niezbędne dla utrzymania jej spójności i siły wizerunkowej na rynku.

Czas trwania i znaczenie audytu wizualnego dla marki

Długość procesu audytu wizualnego marki zależy od ilości i rodzaju dostępnych materiałów, jak również od rozmiarów samej organizacji. W dużych firmach proces ten może zostać usprawniony przez użycie elektronicznych narzędzi, takich jak współdzielone foldery online, do których pracownicy mogą przesyłać pliki i obrazy. Utworzenie podkategorii materiałów i ustalenie ostatecznych terminów ich dostarczania może pomóc w organizacji i efektywności przeprowadzenia audytu. Kluczowe jest także współdziałanie z osobami regularnie korzystającymi z elementów wizualnych marki.

logo firmy

Dlaczego audyt wizualny marki jest istotny?

Aktualizacja wizerunku marki może wprowadzać innowacje i przyciągać nowe zainteresowanie. Przed dokonaniem jakichkolwiek zmian, ważne jest rozważenie dziedzictwa marki, jej pozycji rynkowej, konkurencji i wpływu na koszty. Jeśli identyfikacja wizualna marki nie była aktualizowana przez ostatnie pięć lat, audyt wizualny staje się kluczowym krokiem w jej świadomym rozwoju.

Po zakończeniu audytu i analizy, niezbędne są działania mające na celu zapewnienie przyszłej spójności i jakości marki:

wypunktowanie
Powołanie osoby odpowiedzialnej za spójność wizualną

Wyznacz osobę lub zespół odpowiedzialny za zapewnienie wizualnej spójności działań firmy.

wypunktowanie
Opracowanie księgi marki (brand book)

To kluczowy dokument określający zasady używania elementów marki, działający jako przewodnik po stylu marki. W księdze marki powinny znaleźć się wytyczne dotyczące każdego aspektu wizualnego, od logo po kolorystykę i czcionki. Ten dokument działa jako narzędzie kontrolne, zapewniające wizualną spójność marki zarówno wewnątrz firmy, jak i w kontaktach z zewnętrznymi podmiotami. Dla mniejszych firm, nawet jednoosobowych, opracowanie takiego przewodnika jest pomocne dla zachowania spójności i ułatwienia współpracy z zewnętrznymi partnerami.

Mocna i spójna identyfikacja wizualna ułatwia szybką identyfikację marki, nawet bez użycia graficznego znaku. Jest to cel każdej marki – utrwalenie w umysłach konsumentów charakterystycznych cech wizualnych. Spójny wizerunek nie tylko zwiększa rozpoznawalność, ale także buduje zaufanie i przynosi korzyści finansowe w dłuższej perspektywie.

Chciałbyś z nami pracować?

Z chęcią pomożemy stworzyć profesjonalny wizerunek marki i inne niezbędne materiały reklamowe wspierające jej rozwój.

Zainteresowany współpracą?
Wiadomość
Imię i nazwisko
Email
Telefon
Zgoda

Wiadomość została wysłana. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe. Dziękujemy.
Nie udało się wysłać wiadomości. Sprawdź czy prawidłowo wypełniono wszystkie pola.