Logo jako znak graficzny

LOGO JAKO ZNAK GRAFICZNY

Logo - znak graficzny (imago, ikona, sygnet) ma siłę
identyfikacyjną. To znak zawiera w sobie esencję,
skondensowaną informację, skonstruowaną w celu
wizualnego odbioru i zapamiętania.


Na kompletne logo składają się: znak graficzny oraz napis -
nazwa. Często te elementy są ze sobą sciśle powiązane,
czasami funkcjonują samodzielnie, jak np. znak graficzny
firmy Nike - charakterystyczny i rozpoznawalny łuk. To znak decyduje o rozpoznawalności logo.
Znane symbole graficzne
Najpowszechniejszymi, funkcjonującymi w kulturze od
stuleci są symbole chrześcijańskie np. krzyż, ryba.
To komunikujące pewne treści ikony, które nie potrzebują
podpisu, by każdy je zrozumiał.


Podobnie z dobrym znakiem komercyjnym - o rozpoznawalności logo Playboya decyduje nie tylko fakt, że pismo jest popularne na całym świecie, ale też znakomity projekt graficzny ikony - króliczka.

Trzeba pamiętać, że logo
nie jest obrazkiem, tylko IDEĄ...

Logo to skrót, symbol, idea. Projektując logo należy
trzymać się zasady, że “mniej znaczy więcej”. Dając
oku mniej informacji do zarejestrowania, pozwalamy
mózgowi zapamiętać więcej (i szybciej). Im prostsza
jest budowa znaku, tym lepsza jest jego percepcja.


O sukcesie lub porażce logo jako znaku
identyfikacyjnego decyduje precyzja
i sugestywność przekazu.